Doterivanje izgleda automobila

pranje automobila

 

 

 

 

 

Često se dešava da se posle detaljnog pranja automobila uoče oštećenja laka ili boje, a i oštećenja na limu. Kada se takve pojave uoče, treba prvo proceniti koliko je oštećenje ozbiljno. Manja oštećenja nije teško popraviti. Ako su ogrebotine plitke i površinske, moguće ih je otkloniti tako što se mesto ogrebotine pažljivo istrlja finom abrazivnom polir pastom. Posle sušenja, na oštećeno mesto obavezno treba naneti sloj voska i dobro ga ispolirati. Ponekad je manje ogrebotine moguće popraviti i specijalnim flomasterima u boji laka vozila. Ako je ogrebotina dublja, što znači da je boja oštećena do metala, treba primeniti nešto složeniji postupak. Finom, vodobrusnom šmirglom, duž pravca ogrebotine, treba ošmirglati ogrebotinu, dok se udubljenje ne izjednači sa okolnom površinom. Prilikom šmirglanja treba sve vreme vlažiti površinu koja se šmirgla. Zatim oštećenu površinu treba očistiti i na nju naneti odgovarajući auto lak. Nanošenje laka može se vršiti tankom četkicom, a takođe je moguće upotrebiti i auto lak u spreju. Posle sušenja laka, na oštećeno mesto treba naneti vosak i dobro ga ispolirati. Pri izboru auto laka za reparaciju treba da vodite računa na kojoj osnovi je boja vašeg vozila, tj. kakav se rastvarač koristi za tu boju. Većina novih vozila je bojena akrilnim lakovima koji se rastvaraju u vodi, dok su starija vozila bojena bojama za koje se koriste različiti rastvarači, i to najčešće sa nitro osnovom. Na uputstvu svakog auto laka, bilo da je u spreju ili u kantici, nalazi se oznaka rastvarača koji se za njega koristi. Ako ste na vozilu primetili krupnija oštećenja nastala usled dejstva korozije, ili ako na vozilu postoje oštećenja usled udara, preporučujemo da se obratite auto limaru, jer takve popravke zahtevaju više stručnog znanja i odgovarajuće alate.